Báo Giá Archives - Chung Nam chuyên bán máy biến áp - máy biến thế - tụ bù điện

Category Archives: Báo Giá

BẢNG BÁO GIÁ MÁY MÓC VÀ THIẾT BỊ CỦA CHUNG NAM

bang gia may bien the EMC(moi)_2608_2017
bang gia may bien the EMC(moi)_5511_2017
bang gia may bien the SHIHLIN(moi)_2608_2017
bang gia may bien the SHIHLIN(moi)_3079_2017
bang gia may bien the SHIHLIN(moi)_5511_2017
Tủ tụ bù 1000KVAR Tủ tụ bù 500KVAR
Tủ tụ bù 400KVAR
Tủ tụ bù 300KVAR
Tủ tụ bù 250KVAR
Tủ tụ bù 200KVAR
Tủ tụ bù 175KVAR
Tủ tụ bù 150KVAR
Tủ tụ bù 120KVAR
Tủ tụ bù 100KVAR
Tủ tụ bù 80KVAR
Tủ tụ bù 60KVAR
Tủ tụ bù 40KVAR
Tủ tụ bù 30KVAR
Sửa chữa MBA 2000KVA
Sửa chữa MBA 1600KVA
Sửa chữa MBA 1500KVA
Sửa chữa MBA 1250KVA
Sửa chữa MBA 1000KVA
Sửa chữa MBA 750KVA
Sửa chữa MBA 630KVA
Sửa chữa MBA 560KVA
Sửa chữa MBA 400KVA
Sửa chữa MBA 320KVA
Sửa chữa MBA 250KVA
Sửa chữa MBA 180KVA
Sửa chữa MBA 160KVA
Sửa chữa MBA 100KVA
Sửa chữa MBA 1 pha 100KVA
Sửa chữa MBA 1 pha 75KVA
Bang gia vat tu thiet bi Chung Nam thang 9 nam 2017
Bang gia tram bien ap 1000KVA dia ban DL Mien Nam
Bang gia tram bien ap 750KVA dia ban DL Mien Nam
Bang gia tram bien ap 630KVA dia ban DL Mien Nam
Bang gia tram bien ap 320KVA dia ban DL Mien Nam
Bang gia tram bien ap 560KVA dia ban DL Mien Nam
Bang gia tram bien ap 250KVA dia ban DL Mien Nam
Bang gia tram bien ap 3x100KVA dia ban DL Mien Nam
Bang gia tram bien ap 3x15KVA dia ban DL Mien Nam
Bang gia tram bien ap 400KVA dia ban DL Mien Nam
Bang gia tram bien ap 160KVA dia ban DL Mien Nam
Bang gia tram bien ap 3x50KVA dia ban DL Mien Nam
Bang gia tram bien ap 3x75KVA dia ban DL Mien Nam
Bang gia tram bien ap 3×37.5KVA dia ban DL Mien Nam
Bang gia tram bien ap 3X25KVA dia ban DL Mien Nam
bang gia may bien the THIBIDI(moi)_AMOR_2017
bang gia may bien the THIBIDI(moi)_5511_2017
bang gia may bien the THIBIDI(moi)_3079_2017
bang gia may bien the THIBIDI(moi)_2608_2017
bang gia may bien the SHIHLIN(moi)_AMOR_2017
bang gia may bien the EMC(moi)_2608_2017
bang gia may bien the EMC(moi)_3079_2017

Gọi