BẢNG GIÁ MÁY BIẾN THẾ ECOTRANS MKT - Công ty Điện Chung Nam

BẢNG GIÁ MÁY BIẾN THẾ ECOTRANS MKT

BẢNG GIÁ MÁY BIẾN THẾ ECOTRANS

Tiêu chuẩn MBA: 

– Quyết định số 62/QĐ-EVN ngày 05/05/2017 của Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam  
– Quyết định số 6945/QĐ-EVN CPC ngày 31/07/2019 của Tông Công Ty Điện Lực Miền Trung.
– Quyết định số 3370/EVNHCMC-KT ngày 04/09/2018 của Tông Công Ty Điện Lực TP-HCM.
ĐVT:1.000 đồng
STT LOẠI MÁY CÔNG SUẤT  THÔNG SỐ KỸ THUẬT CẤP ĐIỆN ÁP
Po(w) (≤) Pk(w) (≤) Uk(%) (>)  12.7/0.23 KV 
1 MÁY BIẾN THẾ 1 PHA 15 kVA 52 213 2 22,600
2 25 kVA 67 333 28,900
3 37.5 kVA 92 420 36,100
4 50 kVA 108 570 42,600
5 75 kVA 148 933 56,600
6 100 kVA 192 1.305 66,700
STT LOẠI MÁY CÔNG SUẤT  THÔNG SỐ KỸ THUẬT CẤP ĐIỆN ÁP
Po(w) (≤) Pk(w) (≤) Uk(%) (=)  22/0.4 KV 
1 MÁY BIẾN THẾ 3 PHA 50 kVA 120 715 4 81,100
2 75 kVA 165 985 94,500
3 100 kVA 205 1.250 101,800
4 160 kVA 280 1.940 117,000
5 180 kVA 295 2.090 131,700
6 250 kVA 340 2.600 168,200
7 320 kVA 385 3.170 203,000
8 400 kVA 433 3.820 237,100
9 560 kVA 580 4.810 271,700
10 630 kVA 780 5.570 281,000
11 750 kVA 845 6.540 5 298,500
12 1.000 kVA 980 8.550 381,400
13 1.250 kVA 1.115 10.690 450,000
14 1.600 kVA 1.305 13.680 6 528,599
15 2.000 kVA 1.500 17.100 633,200
Ghi chú: 
– Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT , và chi phí thí nghiệm tại các trung tâm thí nghiệm điện.
– Thời gian bảo hành sản phẩm là 05 năm.
– Các máy biến thế khác được thiết kế , chế tạo theo yêu cầu khách hàng.
– Bảng giá này áp dụng kể từ ngày 01/01/2020 và có giá trị cho đến khi có bảng giá mới.
Tp.HCM, ngày 01 tháng 01 năm 2020
Gọi