Lĩnh vực hoạt động - Chung Nam chuyên bán máy biến áp - máy biến thế - tụ bù điện