Báo Giá Archives - Chung Nam chuyên bán máy biến áp - máy biến thế - tụ bù điện

Category Archives: Báo Giá

BẢNG BÁO GIÁ MÁY MÓC VÀ THIẾT BỊ CỦA CHUNG NAM

bang gia may bien the EMC(moi)_2608_2017

bang gia may bien the EMC(moi)_5511_2017

bang gia may bien the SHIHLIN(moi)_2608_2017

bang gia may bien the SHIHLIN(moi)_3079_2017

bang gia may bien the SHIHLIN(moi)_5511_2017

Tủ tụ bù 1000KVAR Tủ tụ bù 500KVAR

Tủ tụ bù 400KVAR

Tủ tụ bù 300KVAR

Tủ tụ bù 250KVAR

Tủ tụ bù 200KVAR

Tủ tụ bù 175KVAR

Tủ tụ bù 150KVAR

Tủ tụ bù 120KVAR

Tủ tụ bù 100KVAR

Tủ tụ bù 80KVAR

Tủ tụ bù 60KVAR

Tủ tụ bù 40KVAR

Tủ tụ bù 30KVAR

Sửa chữa MBA 2000KVA

Sửa chữa MBA 1600KVA

Sửa chữa MBA 1500KVA

Sửa chữa MBA 1250KVA

Sửa chữa MBA 1000KVA

Sửa chữa MBA 750KVA

Sửa chữa MBA 630KVA

Sửa chữa MBA 560KVA

Sửa chữa MBA 400KVA

Sửa chữa MBA 320KVA

Sửa chữa MBA 250KVA

Sửa chữa MBA 180KVA

Sửa chữa MBA 160KVA

Sửa chữa MBA 100KVA

Sửa chữa MBA 1 pha 100KVA

Sửa chữa MBA 1 pha 75KVA

Bang gia vat tu thiet bi Chung Nam thang 9 nam 2017

Bang gia tram bien ap 1000KVA dia ban DL Mien Nam

Bang gia tram bien ap 750KVA dia ban DL Mien Nam

Bang gia tram bien ap 630KVA dia ban DL Mien Nam

Bang gia tram bien ap 320KVA dia ban DL Mien Nam

Bang gia tram bien ap 560KVA dia ban DL Mien Nam

Bang gia tram bien ap 250KVA dia ban DL Mien Nam

Bang gia tram bien ap 3x100KVA dia ban DL Mien Nam

Bang gia tram bien ap 3x15KVA dia ban DL Mien Nam

Bang gia tram bien ap 400KVA dia ban DL Mien Nam

Bang gia tram bien ap 160KVA dia ban DL Mien Nam

Bang gia tram bien ap 3x50KVA dia ban DL Mien Nam

Bang gia tram bien ap 3x75KVA dia ban DL Mien Nam

Bang gia tram bien ap 3×37.5KVA dia ban DL Mien Nam

Bang gia tram bien ap 3X25KVA dia ban DL Mien Nam

bang gia may bien the THIBIDI(moi)_AMOR_2017

bang gia may bien the THIBIDI(moi)_5511_2017

bang gia may bien the THIBIDI(moi)_3079_2017

bang gia may bien the THIBIDI(moi)_2608_2017

bang gia may bien the SHIHLIN(moi)_AMOR_2017

bang gia may bien the EMC(moi)_2608_2017

bang gia may bien the EMC(moi)_3079_2017

Gọi