BẢNG BÁO GIÁ TRẠM BIẾN ÁP 160 KVA - Công ty Chung Nam

BẢNG BÁO GIÁ TRẠM BIẾN ÁP 160 KVA

TRẠM BIẾN ÁP 160 KVA

QUÝ KHÁCH HÀNG

BẢNG BÁO GIÁ

KÍNH GỬI:

BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ THIẾT BỊ- VẬT LIỆU CHÍNH XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN ÁP CÔNG SUẤT 160KVA -22/0.4KV

 

STT Tên Vật Tư DVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi Chú
1./ VẬT TƯ PHẦN TRẠM: 212,895,450
  A./ THIẾT BỊ : 159,200,150
1 Máy biến áp 160 KVA -22/0,4 KV loại dầu Amorphuos (tiêu chuẩn 2608/QĐ-EVN SPC) ĐL Miền Nam hoặc 62/EVN. Cái 1 136,177,650 136,177,650 THIBIDI, MKT
2 MCCB 250A 1000V Cái 1 4,122,500 4,122,500 MITSUBISHI, LS
3 Tủ tụ bù tự động 80KVAR KVAR 80 135,000 10,800,000 Chung Nam
4 FCO 100A 24KV Bộ 3 1,550,000 4,650,000 Tuấn Ân
5 LA – 10KA – 18KV Cái 3 1,150,000 3,450,000 Cooper USA
6 TU trung thế 8400/120V Cái 0 16,500,000   ĐL cấp
7 TI trung thế 30/5 A Cái 0 15,000,000   ĐL cấp
8 Điện kế 3 pha Cái 1     ĐL cấp
  B./ VẬT TƯ : 53,695,300
1 Trụ BTLT 14m, lực đầu trụ 650Kgf trụ 2 7,750,000 15,500,000 TP, Thủ Đức
2 Neo bê tôn 1.2m Cái 4 260,000 1,040,000 Thủ Đức
3 Đ Sắt V75x8-2.4m(4 cóc) nhúng kẽm thanh 3 680,000 2,040,000 Chung Nam
4 Thanh chống 60×6-920-nhúng kẽm thanh 6 120,000 720,000 Chung Nam
5 Đ Sắt V75x8-3,2mm(3 cóc) nhúng kẽm thanh 5 780,000 3,900,000 Chung Nam
6 Đ Sắt V75x8-3,2mm(0 cóc) nhúng kẽm thanh 2 770,000 1,540,000 Chung Nam
7 Đà U 160 đỡ máy và gối đỡ Bộ 1 4,500,000 4,500,000 Chung Nam
8 Cáp đồng boc 600V – 150mm2 Mét 24 309,700 7,432,800 Thịnh Phát, ttt
9 Đầu coss 300 mm2 Cái 6 85,000 510,000 Chung Nam
10 Cáp đồng boc 600V – 100mm2 Mét 8 190,000 1,520,000 Thịnh Phát, ttt
11 Đầu coss 100 mm2 Cái 2 50,000 100,000 Chung Nam
12 Cáp đồng trần – 25mm2 Kg 10 200,000 2,000,000 Thịnh Phát
13 Sứ đứng 35KV + Ty Bộ 12 285,000 3,420,000 Minh long
14 Bộ tiếp địa Bộ 10 120,000 1,200,000 Chung Nam
15 Giếng tiếp địa sâu 40m Cái 0 9,500,000   Chung Nam
16 Splitbolt 22mm2 Cái 24 12,500 300,000 Chung Nam
17 Tủ MCCB 250A Cái 1 2,850,000 2,850,000 Chung Nam
18 Ong PVC phi 114 Mét 12 185,000 2,220,000 Minh Hùng
19 Coude ống PVC phi 114 Cái 4 115,000 460,000 Minh Hùng
20 Ống nối PVC phi 114 Cái 4 115,000 460,000 Minh Hùng
21 Collier kẹp ống PVC Bộ 4 35,000 140,000 Chung Nam
22 Băng keo điện Cuộn 10 15,000 150,000 Chung Nam
23 Bảng tên trạm Bảng 2 160,000 320,000 Chung Nam
24 Boulon 16×250 Cái 8 14,500 116,000 Chung Nam
25 Boulon 16×300 Cái 6 15,500 93,000 Chung Nam
26 Boulon 16×300 VRS Cái 6 15,500 93,000 Chung Nam
27 Boulon 16×800 VRS Cái 3 22,500 67,500 Chung Nam
28 Boulon 16×40 Cái 14 6,500 91,000 Chung Nam
29 Boulon 12×40 Cái 60 5,500 330,000 Chung Nam
30 Rondell các loại Cái 194 3,000 582,000 Chung Nam
2./ VẬT TƯ ĐƯỜNG DÂY: 33,826,600
  A./ THIẾT BỊ : 4,650,000
1 FCO 200A 24KV Bộ 3 1,550,000 4,650,000 Tuấn Ân
  B./ VẬT TƯ : 29,176,600
1 Trụ BTLT 14m, lực đầu trụ 650Kgf trụ 1 7,750,000 7,750,000 TP, Thủ Đức
2 Neo bê tôn 1.2m cái 2 260,000 520,000 Thủ Đức
3 Gia cố móng trụ cái 2 700,000 1,400,000 Chung Nam
4 Đ Sắt V75x8-2.4m(4 cóc)-nhúng kẽm thanh 3 680,000 2,040,000 Chung Nam
5 Thanh chống 60×6-920-nhúng kẽm thanh 6 120,000 720,000 Chung Nam
6 Đà composite 2,4m+ Thanh chống Bộ 2 1,550,000 3,100,000 Chung Nam
7 Boulon M12x50 + LĐV25x25 bộ 12 6,000 72,000 Chung Nam
8 Boulon 16×50 + LĐV 50×3- nhúng kẽm bộ 8 7,000 56,000 Chung Nam
9 Boulon 16×250 + LĐV 50×3- nhúng kẽm bộ 6 18,800 112,800 Chung Nam
10 Boulon 16×300 + LĐV 50×3- nhúng kẽm bộ 6 19,800 118,800 Chung Nam
11 Boulon 16×300 VRS+ LĐV 50×3- nhúng kẽm bộ 4 20,500 82,000 Chung Nam
12 Boulon 16×800 ven răng 2 đầu bộ 3 25,000 75,000 Chung Nam
13 Sứ treo polymer 24KV và Phụ kiện Cái 6 485,000 2,910,000 E&I
14 Chì fuse link 40A sợi 3 87,000 261,000 COOPER
15 Kẹp nhơm cở AC 50 Cái 6 22,000 132,000 Chung Nam
16 Kẹp nối rẽ Cu-Al SL22(10-95/95-150 Cái 6 25,000 150,000 Chung Nam
17 Cáp nhôm bọc trung thế 50mm2 Mét 90 45,000 4,050,000 Thịnh Phát
18 Cáp nhôm lỏi thép trần 50mm2 kg 7 79,000 553,000 Thịnh Phát
19 Chụp kín MBA, LA, FCO… Trạm 1 1,750,000 1,750,000 Thịnh Phát
20 Bộ tiếp địa Bộ 0 120,000   Chung Nam
21 Cable Đồng bọc/XLPE/PVC/24KV-25mm2 Mét 18 75,000 1,350,000 Thịnh Phát
22 Sứ đứng 35kV (loai PIN TYPE) Cái 4 485,000 1,940,000 Minh Long 2
23 Uclevis + Sứ ống chỉ Cái 2 17,000 34,000 Minh Long 2
 
BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH  
     
I – Chi phí thiết kế, dự toán: 30,500,000  
II – Chi phí thẩm định thiết kế, dự toán: 15,000,000  
III – Chi phí thi công: 17,500,000  
IV – Chi phí thử nghiệm thiết bị, MBT: 14,500,000  
V – Chi phí nghiệm thu, giám sát thi công: 15,520,000  
VI- Chi phí vận chuyển, máy thi công: 12,800,000  
VII- Chi phí nghiệm thu, thẩm tra hoàn công Sở Công Thương: 10,000,000  
VIII- Chi phí cắt điện đấu nối: 10,000,000  
 
 
 
  Tổng chi phí trước thuế: 372,542,050
  Thuế VAT 10%: 37,254,205
  Tổng chi phí sau thuế: 409,796,255
Nội dung công việc chính:
– Lập và phê duyệt hồ sơ lắp trạm biến áp 1x160KVA -22/0,4KV.
– Lắp mới 01 bộ đo đếm điện năng cho trạm biến áp.
– Lắp mới 01 tủ MCCB 250A đóng cắt, bảo vệ phía hạ thế trạm biến thế.
– Lắp mới 01 tủ tụ bù 80KVAR tự động cung cấp công suất phản kháng cho nhà xưởng.
– Thi công hoàn chỉnh 01 trạm biến thế 1x160KVA đặt trên giàn.
Gọi